Artikel-ID : 00155116 / Laatst gewijzigd : 08-02-2019

Error: 99999 (Fout: 99999) wordt weergegeven wanneer ik op het pictogram All apps (Alle apps) klik

  Als dit probleem zich voordoet, voert u Internetinhoud vernieuwen uit zoals hieronder wordt weergegeven en probeert u opnieuw of u de netwerktoepassing kunt starten:

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Systeem settings.
  4. Selecteer Instellen.
  5. Selecteer Netwerk.
  6. Selecteer Internetinhoud vernieuwen.