Artikel-ID : 00155822 / Laatst gewijzigd : 19-02-2019

Waarom neemt de helderheid toe wanneer het menu of de ondertiteling op de tv wordt weergegeven?

  Dit fenomeen treedt op omdat de functie Dynamic Backlight Control de helderheid van het scherm aanpast wanneer er menu-items (op het scherm) of ondertiteling worden gedetecteerd.

  Om dit effect te minimaliseren, configureert u de instelling voor geavanceerde contrastoptimalisatie door de onderstaande stappen te doorlopen:

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Weergave in de categorie TV.
  4. Selecteer Beeld.
  5. Selecteer Geavanceerde instellingen.
  6. Selecteer Helderheid.
  7. Stel Geavanc. contrastoptimalisatie in op Laag of Uit.