Artikel-ID : 00154804 / Laatst gewijzigd : 16-10-2017

Het bericht 'Error: Feature not available' (Fout: functie niet beschikbaar) wordt weergegeven wanneer u een app selecteert die is geregistreerd in Mijn apps op de Inhoudsbalk (DISCOVER)

  Misschien is de service beëindigd of is de URL gewijzigd. Controleer of de service nog wordt geleverd.

  Als de service is beëindigd, voert u de volgende stappen uit om de app-registratie te verwijderen.
  Als de URL van de service is gewijzigd en u de app-registratie hebt verwijderd, kunt u proberen om de app opnieuw te registreren.

  Verwijderen van een app

  1. Druk op de afstandsbediening op de knop DISCOVER.
  2. Selecteer Mijn apps bewerken terwijl Mijn apps is geselecteerd.
  3. Kies Mijn apps.
  4. Selecteer de app die u wilt verwijderen en kies vervolgens UIT MIJN APPS VERWIJDEREN.

  Registreren van een app

  • Als er in Mijn apps geen apps zijn geregistreerd

   1. Druk op de afstandsbediening op de knop DISCOVER.
   2. Kies Mijn apps.
   3. Selecteer Apps toevoegen.
   4. Selecteer de app die u wilt registreren en kies vervolgens TOEVOEGEN AAN MIJN APPS.

  • Als er in Mijn apps apps zijn geregistreerd

   1. Druk op de afstandsbediening op de knop DISCOVER.
   2. Selecteer Mijn apps bewerken terwijl Mijn apps is geselecteerd.
   3. Selecteer Apps toevoegen.
   4. Selecteer de app die u wilt registreren en kies vervolgens TOEVOEGEN AAN MIJN APPS.