Artikel-ID : 00166122 / Laatst gewijzigd : 18-05-2017

Geïnstalleerde toepassingen in de categorie Apps op het beginscherm zijn verdwenen nadat ik de systeemsoftware van de tv heb bijgewerkt

    Toepassingen die voordien op het startscherm werden weergegeven in de categorie Aanbevolen Apps en in de categorie Apps, worden nu alleen weergegeven in de categorie Aanbevolen Apps.
    Selecteer de toepassing uit de categorie Aanbevolen Apps.