Artikel-ID : 00160303 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018

Ik kan mijn subwoofer niet aan mijn Soundbar koppelen of er komt geen geluid uit mijn subwoofer

  Lees dit artikel voor hulp bij het oplossen van problemen die verband houden met de connectiviteit tussen uw Soundbar en subwoofer van Sony. Ook leest u hier wat u kunt doen als er geen geluid uit uw subwoofer komt.

  Volg de onderstaande zes stappen om uw probleem op te lossen:

  1. Audio-inhoud
  2. Koppeling tussen subwoofer en Soundbar
  3. Night Mode
  4. Volume van subwoofer
  5. Bluetooth-modus ('Zender' versus 'Ontvanger')
  6. Herstellen

  1. Audio-inhoud

   Controleer of de audio-inhoud die u afspeelt op uw SoundBar/subwoofer wel subwooferinformatie bevat. Bij muziek met een lage frequentie (meestal baslijnen) hoeft de subwoofer bijvoorbeeld weinig of geen geluid uit te voeren.

  2. Koppeling tussen subwoofer en Soundbar

   Controleer of de draadloze verbinding tussen de subwoofer en de Soundbar (de koppeling) goed geconfigureerd is. Koppel de apparaten nogmaals als u twijfelt.

   OPMERKING: Controleer of de Soundbar via een HDMI-kabel op uw tv is aangesloten en of de invoer van de tv is ingesteld op de HDMI-poort waarop de Soundbar is aangesloten. U hebt het tv-scherm nodig om de koppelingsprocedure te kunnen uitvoeren.

   Procedure voor het koppelen van de subwoofer

   OPMERKING
   : Controleer ook of het draadloze signaal tussen de Soundbar en de subwoofer geen last heeft van interferentie (veroorzaakt door andere draadloze netwerken in de buurt, metalen voorwerpen, enz.).

  3. Nachtmodus

   Controleer of Night Mode (Night Mode) is ingeschakeld. De nachtmodus wordt 's nachts gebruikt als het algehele volume moet worden verlaagd. De uitvoer van de subwoofer is in deze modus aanzienlijk minder luid.

   1. Druk op NIGHT op de afstandsbediening van de Soundbar
    De knop Night Mode
   2. Druk meerdere malen op de knop om de instelling voor nachtmodus te selecteren en stel deze instelling in op [Off] (Uit)

  4. Subwoofervolume

   Afhankelijk van het model kan het volumeniveau van de subwoofer onafhankelijk van het volume van de Soundbar worden ingesteld. Controleer of het volume van de subwoofer hoog genoeg is.

   1. Druk op SW (subwoofervolume) +/– op de afstandsbediening van de Soundbar om het volume van de subwoofer aan te passen
    Volume van subwoofer
  5. Bluetooth-modus ("Zender" versus "Ontvanger")

   U kunt via uw Soundbar/subwoofersysteem luisteren naar de inhoud van een Bluetooth-afspeelapparaat of u kunt naar het geluid van dit systeem luisteren via een met Bluetooth compatibele hoofdtelefoon of speaker.

   • [Receiver] (Ontvanger): De receiver-modus van het systeem is geactiveerd, waardoor het mogelijk is om audio van het Bluetooth-afspeelapparaat te ontvangen en te verzenden.
   • [Transmitter] (Zender): De transmitter-modus van het systeem is geactiveerd, waardoor het mogelijk is om audio-inhoud naar een met Bluetooth compatibele hoofdtelefoon of speaker te verzenden. Als u de invoer van het systeem verandert, wordt ''BT TX'' weergegeven op het display van het voorpaneel.
    BELANGRIJK: In de Bluetooth-modus [Transmitter] (Zender) kunt u de procedure voor het koppelen van de subwoofer en de Soundbar niet uitvoeren.
   • [Off] (Uit): De Bluetooth-functie is uitgeschakeld en u kunt de invoeroptie [Bluetooth Audio] niet kiezen.


   Als het systeem geen geluid produceert of als u twijfelt, stel de Bluetooth-modus dan in op [Off] (Uit).

  6. Herstellen

   Als u het probleem op de zojuist besproken manieren niet kunt oplossen, kunt u proberen het apparaat te resetten en daarna nogmaals proberen de subwoofer en de Soundbar te koppelen.


   OPMERKING: Controleer of de Soundbar via een HDMI-kabel op uw tv is aangesloten en of de invoer van de tv is ingesteld op de HDMI-poort waarop de Soundbar is aangesloten. U hebt het tv-scherm nodig om de reset- en koppelingsprocedure te kunnen uitvoeren. Resetprocedure

   Procedure voor het koppelen van de subwoofer

  Wellicht moet uw subwoofer worden nagekeken als u alles hebt geprobeerd en het apparaat nog steeds geen geluid produceert.