Artikel-ID : 00161827 / Laatst gewijzigd : 30-01-2018

Privacybeleid toepassing van de Draagbare Ultra Short Throw-projectorapp

  Privacybeleid toepassing van de Draagbare Ultra Short Throw-projectorapp

  In dit privacybeleid komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  i. Hoe Sony Corporation ('Sony', 'we', 'ons' of 'wij') informatie over uw gebruik van de 'toepassing van de Draagbare Ultra Short Throw-projectorapp' kan lezen, verzamelen, gebruiken en/of opslaan.

  ii. Hoe u contact met ons kunt opnemen.

  Lees dit privacybeleid en geef aan of u akkoord gaat met de voorwaarden door het selecteren van de knop die of het selectievakje dat aangeeft of u toestemt of weigert. Dit privacybeleid vormt een aanvulling op enig ander privacybeleid dat mogelijk van toepassing is op uw communicatie met dochterondernemingen, producten, software of services van Sony.

  1. Over de toepassing van de Draagbare Ultra Short Throw-projectorapp

  De toepassing van de Draagbare Ultra Short Throw-projectorapp is een toepassing die u nodig hebt om uw Draagbare Ultra Short Throw-projectorapp te kunnen gebruiken.

  2.: Informatie verzameld tijdens het gebruik van de toepassing van de Draagbare Ultra Short Throw-projectorapp (de 'App')

  Automatisch verzamelde informatie

  Sony kan bepaalde informatie automatisch ontvangen wanneer u de App gebruikt:

  § Apparaatinformatie die door een gebruiker is geregistreerd op de App
  (bijv.: apparaat-id, modelnaam, naam van fabrikant)

  § Toepassingsinformatie (bijv. toepassings-id of toepassingsversie)

  § Informatie over hoe u de App kunt gebruiken

  Automatisch verzamelde informatie, zoals hierboven beschreven, wordt geüpload met een uniek nummer dat is toegewezen aan de apparaten waarop deze toepassing is geïnstalleerd, waardoor we de gegevens die worden ontvangen van dergelijke apparaten kunnen onderscheiden van gegevens die zijn ontvangen van andere apparaten.

  Automatisch verzamelde informatie, zoals hierboven beschreven, wordt alleen gebruikt voor statistische doeleinden. Sony zal u geen ongevraagde marketingcommunicatie sturen.

  Als u automatische gegevensverzameling wilt stoppen, dient u te stoppen met het gebruik van de App of de App te verwijderen.

  3. Hoe Sony uw informatie verder gebruikt

  Om toekomstige producten en services te ontwikkelen

  Sony kan de informatie waarnaar wordt verwezen in sectie 2 verzamelen en/of analyseren om onze producten en services te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen.

  Om Sony en zijn gebruikers te beschermen

  Sony kan de informatie waarnaar wordt verwezen in sectie 2 verzamelen en/of analyseren om potentiële beveiligingsproblemen te identificeren en Sony en zijn gebruikers en gelieerde ondernemingen te beschermen.

  4. Wie heeft er nog meer toegang tot uw informatie?

  We delen hun informatie niet met anderen.

  5. Bewaartijd gegevens, uw gegevens beheren

  Wij bewaren de informatie beschreven in sectie 2 voor zo lang u de toepassingen gebruikt en gedurende een periode van zes maanden daarna. Als u wilt dat wij de gebruikersgegevens verwijderen die u hebt verstrekt via de toepassingen, kunt u contact met ons opnemen via uw plaatselijke Sony-bedrijf: http://www.sony-europe.com en wij zullen binnen een redelijke termijn en op gepaste wijze reageren. Let op: sommige of alle van de door de gebruiker opgegeven gegevens zijn wellicht nodig om de toepassingen goed te laten werken, en we zijn mogelijk wettelijk vereist om bepaalde informatie te bewaren.

  6. Internationale overdracht van uw informatie

  De toepassingen zijn beschikbaar voor gebruikers wereldwijd. Uw informatie wordt verwerkt, opgeslagen en overgedragen voor de doeleinden die worden beschreven in secties 2 en 3, naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en/of uw land van inwoning, waaronder met name Japan. Uw informatie wordt verwerkt door personeel dat buiten de EER en/of het land waarin u woont werkzaam is en voor ons of voor een van onze dienstverleners werkt, en kan door dergelijk personeel in die landen worden ingezien. De wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy in deze landen biedt wellicht niet dezelfde mate van bescherming als in de EER en/of het land waarin u woont, en mogelijk hebt u minder rechten met betrekking tot uw informatie.

  7. Beveiliging

  Sony neemt redelijke beveiligingsmaatregelen, ontworpen om te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging van uw informatie. Hoewel wij streven naar de bescherming van uw informatie, kunnen wij de veiligheid niet garanderen van enige informatie die naar ons wordt verzonden via de toepassing of die wij op onze systemen opslaan of die op systemen van derden waarmee wij een contract hebben, wordt opgeslagen.

  8. Ons beleid met betrekking tot kinderen

  Sony streeft ernaar om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonlijke informatie betreffende kinderen. Als u ouder of voogd bent en vermoedt dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, dient u contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven.

  9. Privacyrechten

  In sommige landen, waaronder landen in de EER, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die Sony van u bewaart. Dit kan bestaan uit het recht een kopie te verzoeken van de persoonlijke informatie die we van u hebben en de mogelijkheid om te verzoeken dat wij dergelijke persoonlijke informatie corrigeren, aanpassen, verwijderen of blokkeren. Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via uw plaatselijke Sony-bedrijf: http://www.sony-europe.com

  10. Wijzigingen

  Sony behoudt zich het recht voor dit privacybeleid van tijd tot tijd en om welke reden dan ook bij te werken.
  Sony geeft u via de toepassing een melding van wijzigingen in het privacybeleid.
  Als u het privacybeleid op elk gewenst moment wilt controleren, klikt u op de volgende: Privacy policy

  11. Contactgegevens

  Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, of u een bepaald recht wilt uitoefenen dat u hebt ten aanzien van uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via uw plaatselijke Sony-bedrijf: http://www.sony-europe.com

  Laatst bijgewerkt op 09-09-2016