Artikel-ID : 00168081 / Laatst gewijzigd : 26-02-2020

Er klinkt ruis tussen de nummers

    Ruis kan zich voordoen wanneer de frequenties wisselen tijdens het continu afspelen van nummers met verschillende bemonsteringsfrequenties.
    Voor een optimale signaalverwerking verwerkt het apparaat interne signaalconversie op basis van signaalindelingen.
    Een heel klein beetje ruis kan optreden als gevolg van interne signaalverwerking, maar dit duidt niet op een defect.