Artikel-ID : 00167779 / Laatst gewijzigd : 18-05-2017

Oplossingen voor problemen met XA-NV400

  1. Prestaties

   [V]: De navigatieprestaties zijn af en toe onbetrouwbaar.
   [A]: Controleer het volgende.
   • Controleer of de navigatie-unit en de autoradio (A/V-ontvanger) goed vast zijn aangesloten op de bedieningskabel.
   • Controleer of de tijdzone nauwkeurig is ingesteld. Zo niet, dan kunnen de navigatieprestaties onbetrouwbaar worden.
   • Zet de ACC op OFF (UIT) en weer op ON (AAN). Wacht ongeveer 15 seconden voordat u de ACC weer op ON zet.

  2. Tijd/Taal

   [V]: Het navigatiescherm toont de verkeerde tijd.
   [A]: Stel de juiste tijdzone in. Controleer de verbinding en de locatie van uw GPS.
   De instelling van de tijdzone controleren
   1. Raak Menu aan.
   2. Selecteer Setting (Instelling).
   3. Selecteer System (Systeem).
   4. Selecteer Tijd.

  [V]: Op de navigatie-unit en de autoradio (A/V-ontvanger) zijn tijd en taal verschillend.
  [A]: De tijd en taal worden niet gesynchroniseerd tussen de navigatie-unit en de autoradio (A/V-ontvanger). Stel de tijd en taal op elk apparaat in.


  [V]: De tijd wordt niet getoond op het scherm.
  [A]: De tijd wordt niet getoond op het scherm wanneer de unit geen GPS-signalen ontvangt. Controleer de aansluiting en de locatie van uw GPS en kijk of de tijd wordt getoond op het scherm.

  1. Kaart

   [V]: Ik kan de kaart niet verplaatsen terwijl de routeplanner is ingeschakeld.
   [A]: U kunt de kaart niet verplaatsen omdat de kaart automatisch beweegt wanneer de routeplanner is ingeschakeld.

  2. Audio

   [V]: Ik hoor de routeplanner niet hoewel het volume goed is ingesteld.
   [A]: Zet de ACC op OFF (UIT) en weer op ON (AAN). Wacht ongeveer 15 seconden voordat u de ACC weer op ON zet.

   [V]: Het navigatievolume is niet goed (te hard of te zacht).
   [A]: Het volume moet worden ingesteld op de autoradio (A/V-ontvanger) en in de toepassing. Stel het juiste volume op beide apparaten in.

   OPMERKING: Alleen het volume van de autoradio (A/V-ontvanger) kan worden aangepast als de routeplanner is ingeschakeld.