Artikel-ID : 00169478 / Laatst gewijzigd : 25-05-2022

De samplefrequentie van het uitgangssignaal in het displayvenster verandert niet, ook niet als DSEE HX wordt in- of uitgeschakeld

    Het display verandert niet omdat de gegevens oversampled zijn, ook al wordt DSEE HX niet verwerkt.