Artikel-ID : 00170084 / Laatst gewijzigd : 22-08-2017

Herinnering: firmware-updates beschikbaar voor MEX-N4100 / 5100BT

    Geachte klant,

    We willen u graag herinneren aan de beschikbaarheid van een firmware-update voor de volgende audiosystemen voor in de auto:

    Naast algemene verbeteringen aan uw audiosysteem biedt deze update een oplossing voor zeldzame gevallen waarin de audio-unit spontaan wordt gereset als de contactsleutel in de stand ACC (Accessoires) wordt gezet. Ook lost de update het probleem op waarbij de audio-unit niet wordt opgestart als de motor van de auto wordt gestart.

    U kunt deze problemen volledig voorkomen door uw product te updaten naar de nieuwste firmware. Volg de koppelingen hierboven naar de downloadpagina voor firmware voor uw respectieve product.

    Om uw audiosysteem voor in de auto te updaten, volgt u de instructies op de downloadpagina voor firmware.