Artikel-ID : 00170687 / Laatst gewijzigd : 18-07-2019

De optie Overdracht van programmalijst wordt grijs weergegeven en kan niet worden gebruikt.

  Dit probleem doet zich voor in de volgende gevallen:

  • Als er geen USB-apparaat is aangesloten.
  • Als er meer dan een USB-apparaat is aangesloten, zoals een USB-HDD voor opnamen of USB-geheugen.
  • Tijdens het opnemen op de HDD of andere USB-apparaten.

  Controleer alle bovenstaande gevallen, neem de juiste maatregel en kijk vervolgens of u de optie Overdracht van programmalijst weer kunt selecteren.

  OPMERKING:

  • Als u de USB-HDD gebruikt om op te nemen, koppelt u de USB-kabel tijdelijk los van de tv. Na het uitvoeren van Overdracht van programmalijst sluit u de kabel weer op de tv aan.
  • Als u het scherm Overdracht van programmalijst wilt weergeven, voert u de volgende procedure uit.
   1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Instellingen.
   3.  Selecteer Channel setup (Kanaalinstellingen) in de categorie TV.
   4. Selecteer Digitaal Set-up.
   5. Selecteer Technical set-up (Technische instellingen).
   6. Selecteer Overdracht van programmalijst