Artikel-ID : 00172085 / Laatst gewijzigd : 04-08-2017

Deze speler kan geen verbinding maken met een smartphone, tablet of computer met Bluetooth

    Deze speler kan geen verbinding maken met andere bronapparaten, zoals een smartphone, tablet of computer met Bluetooth.
    Deze speler werkt voornamelijk met Bluetooth Tx (zender).

    OPMERKING:  De hoofdtelefoon en speakers werken voornamelijk met Bluetooth Rx (ontvanger)   

    Afbeelding