Artikel-ID : 00174290 / Laatst gewijzigd : 27-06-2018Afdrukken

Een externe, via USB gevoede vaste schijf (HDD) verwijderen

  Een externe USB-HDD verwijderen

  1. Schakel de BRAVIA-TV uit met behulp van de aan-uitknop op de afstandsbediening of aan de zijkant van de tv.
  2. Zorg ervoor dat de externe USB-HDD niet meer is ingeschakeld. De meeste modellen zijn voorzien van een controlelampje dat aangeeft of het apparaat is ingeschakeld. Als u niet zeker weet of uw externe USB-HDD een controlelampje heeft, kunt u de handleiding raadplegen.
   Nieuwe modellen worden gevoed via de USB-aansluiting, terwijl oudere modellen mogelijk zijn uitgerust met een afzonderlijke elektrische stekkeraansluiting.
  3. Koppel de USB-kabel van de externe USB-HDD los van de BRAVIA-TV.

  Waarom het belangrijk is een HDD op de juiste manier te verwijderen

  • Als u de USB-kabel loskoppelt terwijl de externe USB-HDD in bedrijf is, kan de externe, via USB gevoede vaste schijf defect raken.
  • Er bestaat een risico dat gegevens verloren gaan en/of hardware wordt beschadigd.

  Wat u moet weten over uw HDD

  • Koppel de USB-kabel niet los terwijl de externe, via USB gevoede vaste schijf in gebruik is (het controlelampje knippert). 
  • Controleer altijd het controlelampje op de externe USB-HDD voordat u deze loskoppelt.
   U kunt de kabel loskoppelen of het apparaat uitschakelen wanneer de USB-led brandt.
   Als de USB-led echter blijft knipperen, mag u de kabel niet loskoppelen.
    Afbeelding