Artikel-ID : 00177660 / Laatst gewijzigd : 14-02-2018

De toepassing wordt niet altijd gestart, ook niet wanneer ik in stand-bymodus op de YouTube- of Netflix-knop op de afstandsbediening druk.

    Als er in stand-bymodus een Timer REC start, wordt de toepassing niet gestart, ook niet wanneer er op de YouTube- of Netflix-knop wordt gedrukt. In dit geval moet u de tv aanzetten met de afstandsbediening en dan de toepassing openen.


    OPMERKING: Dit probleem ontstaat wanneer de opnamefunctie in stand-bymodus op On (Aan) staat.