Artikel-ID : 00177187 / Laatst gewijzigd : 27-06-2019

Biedt een lcd-tv (uitgebracht in 2017) ondersteuning voor HDR10?

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer onderaan dit artikel de Producten en categorieën waarop dit artikel van toepassing is.


    Deze tv's ondersteunen HDR10.