Artikel-ID : 00182953 / Laatst gewijzigd : 14-02-2018

Er verschijnt een wit scherm bij het openen van de webbrowser.

  Als er een wit scherm verschijnt bij het openen van de webbrowser, controleer dan het volgende.

  • Schakel de stroom uit en haal de stekker van het netsnoer eruit, stop de stekker dan weer terug en schakel de stroom opnieuw in.
  • Voer de volgende procedure uit als Netflix beschikbaar is.
   1.  Meld u aan bij Netflix.
   2.  Start de webbrowser.
   3.  Het witte scherm verschijnt.
   4.  Druk op de afstandsbediening op de knop Netflix.
   5.  Sluit Netflix af.
   6.  Start de webbrowser opnieuw.