Artikel-ID : 00182904 / Laatst gewijzigd : 28-01-2019

De Screen reader werkt niet correct bij YouTube-items.

  Onze excuses voor eventuele ongemakken. De Screen reader kan de specificaties van de spreekmethode in het nieuwe YouTube niet verwerken. Dit probleem wordt momenteel onderzocht samen met derden.

  Schakel de instelling TalkBack in om de functie TalkBack te gebruiken voor YouTube. Na het gebruiken van YouTube moet u mogelijk de functie TalkBack weer uitschakelen.

  Als u Android OS7(N) gebruikt

  Stappen om de functie TalkBack in te schakelen:

  1. Druk op de knop Home op de afstandsbediening. U hoort Home screen (Startscherm).
  2. Houd op de afstandsbediening de knop Down ingedrukt totdat u Settings iconSettings (Instellingen) hoort.*
  3. Druk op Enter. U hoort Channel setup (Zender installatie).
  4. Houd op de afstandsbediening de knop Down ingedrukt totdat u Accessibility (Toegankelijkheid) hoort.
  5. Druk op Enter. U hoort Subtitle (Ondertiteling).
  6. Houd op de afstandsbediening de knop Down ingedrukt totdat u TalkBack off (TalkBack uit) hoort.
  7. Druk op Enter. U hoort Enable (Inschakelen).
  8. Druk op Enter. U hoort OK.
  9. Druk op Enter. U hoort TalkBack on (TalkBack aan).
  10. Druk op de knop Back om TalkBack af te sluiten. Als u TalkBack kunt inschakelen, hoort u TalkBack on (TalkBack aan).

  Stappen om YouTube te starten:

  1. Druk op de knop Mic en zeg YouTube. U kunt YouTube starten. 

   Stappen om de functie TalkBack uit te schakelen:

  1. Druk op de afstandsbediening op de knop Home. U hoort Home screen (Startscherm).
  2. Houd op de afstandsbediening de knop Down ingedrukt totdat u hoort Settings iconSettings is selected.* Press on, press shift, press Enter to activate (Instellingen is geselecteerd. Druk op aan, druk op shift, druk op Enter om te activeren).
  3. Druk op Enter. U hoort Channel setup (Zender installatie).
  4. Houd op de afstandsbediening de knop Down ingedrukt totdat u hoort Accessibility, Press on, press shift, press Enter to activate (Toegankelijkheid, Druk op aan, druk op shift, druk op Enter om te activeren).
  5. Druk op Enter. U hoort Subtitle (Ondertiteling).
  6. Houd de knop Down op de afstandsbediening ingedrukt totdat u hoort TalkBack on, Press on, press shift, press Enter to activate (TalkBack aan, Druk op aan, druk op shift, druk op Enter om te activeren).
  7. Druk op Enter. U hoort Enable (Inschakelen).
  8. Druk op Enter. U hoort OK, in list 2 items (OK, 2 items in lijst).
  9. Druk op Enter. U hoort Enable (Inschakelen).
  10. Druk op de knop Back om TalkBack af te sluiten. Als u TalkBack kunt uitschakelen, hoort u TalkBack off (TalkBack uit). 

  Als u Android OS6(M) gebruikt


  Stappen om de functie TalkBack in te schakelen:

  1. Druk op de afstandsbediening op de knop Home om het startscherm weer te geven.
  2. Houd op de afstandsbediening de knop Down ingedrukt totdat u Settings iconSettings (Instellingen) hoort.*
  3. Druk op Enter. U hoort Channel setup (Zender installatie).
  4. Houd op de afstandsbediening de knop Down ingedrukt totdat u Date & Time (Datum en tijd) hoort.
  5. Houd op de afstandsbediening de knop Right ingedrukt totdat u Accessibility (Toegankelijkheid) hoort.
  6. Druk op Enter. U hoort Subtitle (Ondertiteling).
  7. Houd op de afstandsbediening de knop Down ingedrukt totdat u Services (Diensten) hoort.
  8. Druk op Enter. U hoort Screen reader on (Screen reader aan).
  9. Houd op de afstandsbediening de knop Down ingedrukt totdat u TalkBack off (TalkBack uit) hoort.
  10. Druk op Enter. U hoort State off (Status uit).
  11. Druk op Enter. U hoort On (Aan).
  12. Druk op Enter. U hoort Disagree (Ik ga niet akkoord).
  13. Druk op de afstandsbediening op Right om Ik ga akkoord te selecteren. U hoort Agree (Ik ga akkoord).
  14. Druk op Enter. U hoort TalkBack on (TalkBack aan).
  15. Druk op de knop Back op de afstandsbediening om TalkBack af te sluiten. U hoort TalkBack on (TalkBack aan).

  Stappen om YouTube te starten:

  1. Druk op Mic en zeg YouTube. U kunt YouTube starten.

  Stappen om TalkBack uit te schakelen:

  1. Druk op de afstandsbediening op de knop Home om het startscherm weer te geven. U hoort Home screen (Startscherm).
  2. Houd op de afstandsbediening de knop Down ingedrukt totdat u Settings iconSettings (Instellingen) hoort.*
  3. Druk op Enter. U hoort Channel setup (Zender installatie).
  4. Houd op de afstandsbediening de knop Down ingedrukt totdat u Date & Time (Datum en tijd) hoort.
  5. Houd op de afstandsbediening de knop Right ingedrukt totdat u Accessibility (Toegankelijkheid) hoort.
  6. Druk op Enter. U hoort Subtitle (Ondertiteling).
  7. Houd op de afstandsbediening de knop Down ingedrukt totdat u Services (Diensten) hoort.
  8. Druk op Enter. U hoort Screen reader on (Screen reader aan).
  9. Houd op de afstandsbediening de knop Down ingedrukt totdat u TalkBack on (TalkBack aan) hoort.
  10. Druk op Enter. U hoort State on (Status aan).
  11. Druk op Enter. U hoort On (Aan).
  12. Druk op Down op de afstandsbediening om Uit te selecteren. U hoort Uit.
  13. Druk op Enter. U hoort Alert stop TalkBack (Waarschuwing stop TalkBack).
  14. Druk tweemaal op Right op de afstandsbediening om OK te selecteren. U hoort OK button (OK-knop).
  15. Druk op Enter.
  16. Druk op Back om TalkBack af te sluiten. U hoort TalkBack off (TalkBack uit). 

  OPMERKINGEN:

  • Voorwaarde: Gebruiker heeft de Screen reader al ingeschakeld.
  • Als Screen reader en TalkBack beide aan zijn, lees dan meerdere keren hardop voor.

  *Voor Android Oreo (OSV-O) staat het Instellingen-pictogram in de rechterbovenhoek.