Artikel-ID : 00186440 / Laatst gewijzigd : 09-11-2017

Hoe wijzig ik de tv-app terug naar de standaard-app?

  Voer een van de volgende procedures uit, zodat de standaard-app wordt gestart.

  Verwijder de toegevoegde app.

  1. Druk op de knop Home op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Apps in de categorie TV.
  4. Selecteer de toegevoegde app in de Gedownloade apps.
  5. Selecteer Verwijderen.
  6. Selecteer OK.

  Wijzig de instellingen zodat de standaard-app wordt gestart.

  1. Druk op de knop Home op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Apps in de categorie TV.
  4. Selecteer de toegevoegde app in de Gedownloade apps.
  5. Selecteer Clear History (Standaarden wissen).
  6. Selecteer OK.
  7. TV kijken na het uitvoeren van de bovenstaande instellingen. Wanneer een dialoogvenster wordt weergegeven, selecteert u OnAir en vervolgens Always (Altijd).