Artikel-ID : 00188722 / Laatst gewijzigd : 30-05-2019Afdrukken

Het geluid van de mobiele telefoon is niet hoorbaar via de autospeakers.

  Hoe zorg ik ervoor dat het geluid van mijn mobiele telefoon hoorbaar is via de autospeakers?

  Wijzig in het instellingenmenu voor BLUETOOTH van de autoradio de instellingen voor Ringtone (Beltoon) van 1 naar 2 (mobiele telefoon).
  BELANGRIJK: Als u de instellingen voor Ringtone (Beltoon) naar 1 wijzigt worden de fabrieksinstellingen hersteld.

  Bekijk informatie over het wijzigen van de instellingen voor Ringtone (Beltoon) hieronder.

  1. Druk op de volumeknop om MENU te openen.
  2. Draai aan de volumeknop om BLUETOOTH of SET BT (BT instellen) te selecteren.
  3. Draai aan de volumeknop om SET RINGTONE (Beltoon instellen) te selecteren.
  4. Draai aan de volumeknop om SET R.TONE-2 (Beltoon 2 instellen) te selecteren.

  Opmerkingen:

  • Als u nog steeds geen geluid hoort, drukt u op de knop MODE (terug) op de autoradio om het gespreksgeluid te wijzigen.
  • Als u een gesprek opneemt door op de gespreksknop op uw mobiele telefoon te drukken, komt het geluid uit de speaker van de telefoon en niet uit de autospeakers. Zo is de telefoon ontworpen; dit is geen defect.