Artikel-ID : 00188196 / Laatst gewijzigd : 07-02-2019

De melding 'Samba Services Manager has stopped' (Samba Services Manager is gestopt) verwijderen

  Nadat u uw tv hebt bijgewerkt naar firmwareversie 6.267, kan het volgende bericht op het scherm verschijnen.  

  Afbeelding

  Dit bericht verschijnt alleen als u eerder de Samba TV-installatiemelding hebt verwijderd door de Samba Services Manager uit te schakelen in de lijst System Apps (Systeemapps): [Instellingen]* > [Apps] > [System Apps] (Systeemapps) > [Samba Services Manager].

  *Voor Android Oreo (OSV-O) staat het Instellingen-pictogram in de rechterbovenhoek.Settings icon

   

  Voer de volgende stappen uit om dit probleem op te lossen:

  1. Selecteer Apps in het menu [Instellingen]Settings icon
   Selecteer Apps in het menu [Instellingen]
  2. Selecteer Samba Services Manager in [System Apps] (Systeemapps)

   Selecteer Samba Services Manager in [System Apps] (Systeemapps)
  3. Selecteer Toelaten

   Selecteer Toelaten
  4. In het menu Toelaten selecteert u OK

   In het menu Toelaten selecteert u OK

  Als de Samba-installatiemelding wordt weergegeven terwijl u de tv gebruikt, kunt u [Weiger] kiezen. 

  U kunt Samba Interactive TV ook uitschakelen via:

  1. [Instellingen] > [Samba Interactive TV] (Interactieve Samba TV) (dit gedeelte wordt ook weergegeven tijdens de eerste configuratie)
  2. Selecteer in het informatievenster [Volgende]
  3. Hier kunt u Samba TV uitschakelen via [Disagree en disable] (Niet akkoord en uitschakelen)
  4. Bevestig uw selectie door [Ja] te kiezen