Artikel-ID : 00195003 / Laatst gewijzigd : 26-04-2022

Wat moet ik doen als ik de oplaadcase of één oordopje kwijtraak?

Kan ik de oplaadcase of één oordopje kopen?

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Hoe u een oordopje of oplaadcase vervangt, hangt af van uw model. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte over het model van uw oordopjes ('WF-1000XM4' of 'Andere volledig draadloze modellen').

  Opmerking: De garantie dekt de kosten van het vervangen van verloren of beschadigde items niet.

  WF-1000XM4

  Als u de oordopjes of de oplaadcase kwijtraakt of beschadigt, kunt u vervangende items kopen. Als uw oplaadcase zoekraakt of defect is, kunt u deze vervangen zonder tussenkomst van een door Sony geautoriseerd servicecentrum. Uw originele oordopjes zullen met een vervangende oplaadcase werken, zonder dat u deze hoeft aan te passen.

  Neem telefonisch contact op met de EET-groep om een oplaadcase of een oordopje te bestellen.

  Nadat u de vervangende items hebt ontvangen, voert u een standaardinitialisatie uit. Volg de onderstaande stappen of raadpleeg de Helpgids voor meer informatie (De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen):

  1. Plaats de oordopjes in de oplaadcase.
  2. Houd uw vingers op de aanraaksensoren van beide oordopjes totdat het rode lampje op de oplaadcase knippert. Dit kan ongeveer 10 seconden duren.
  3. Haal uw vingers binnen vijf seconden nadat het lampje knippert weg van de aanraaksensoren. Het lampje op de oplaadcase knippert vier keer groen wanneer de initialisatie is voltooid.

  Opmerking: Als u uw vervangende oordopje hebt geïnitialiseerd, maar u deze niet kunt koppelen of synchroniseren, neem dan contact op met een erkend servicecentrum.


  Andere volledig draadloze modellen

  De twee zijden van de koptelefoon en de oplaadcase zijn vooraf ingesteld met informatie waarmee deze naar elkaar kunnen communiceren. Deze instellingen kunnen alleen worden geconfigureerd bij een geautoriseerd servicecentrum waarbij alle drie de componenten aanwezig zijn.

  Om deze reden kunt u niet simpelweg één ontbrekend onderdeel vervangen. Als u de oplaadcase of een van de oordopjes kwijtraakt, neem dan contact op met een erkend servicecentrum. Zij vragen u dan de resterende onderdelen te verzenden, zodat een vervanging voor het ontbrekende onderdeel kan worden gereset met die onderdelen.