Artikel-ID : 00190924 / Laatst gewijzigd : 18-02-2018

Inbranding treedt op wanneer u 24p-inhoud zoals films in een specifieke beeldmodus bekijkt.

  Dit verschijnsel treedt op wanneer de Beeldmodus is ingesteld op Dynamisch of Standaard.
  Om het verschijnsel te verminderen, volgt u de onderstaande procedure om de Beeldmodus in te stellen op Bioscoop pro of Bioscoop thuis.

  1. Druk op de afstandsbediening op de knop ACTION MENU (Actie Menu) terwijl de inhoud wordt weergegeven.
  2. Selecteer Beeldin de categorie Weergave en geluid.
  3. Selecteer de Beeldmodus en stel Bioscoop pro of Bioscoop thuis in.
  OPMERKING: Dit verschijnsel kan worden verbeterd door Willekeurige ruis verminderen in te stellen op Uit. Dit zorgt er echter ook voor dat beeldruis meer opvalt.