Artikel-ID : 00199082 / Laatst gewijzigd : 27-06-2019

Informatie over de WF-SP700N draadloze sporthoofdtelefoon met ruisonderdrukking


   

  • Wordt de telefoongespreksfunctie ondersteund op zowel het linker- als het rechteroortje?

  De beltoon en inkomende audio zijn alleen te horen via het linkeroortje.
  U kunt het telefoontje accepteren of beëindigen door te drukken op de knop van het linker- of rechteroortje.

   

  • Kan de ruisonderdrukking handmatig worden gewijzigd?

  Er is slechts één modus van ruisonderdrukking beschikbaar. Druk op de knop van het linkeroortje om te schakelen tussen de modi Noise canceling (Wireless Noice Cancelling), Ambient Sound (Omgevingsgeluidsmodus) en Off (Uit). Met de Headphones Connect-app schakelt u de Ambient Sound mode (Omgevingsgeluidsmodus) van Normal (Normaal) naar Voice mode (Stemmodus).

  Linkerknop WFSP700N

   

  • De windruis is te hard

  De windruis neemt mogelijk toe wanneer u omgevingsgeluidsmodus van de hoofdtelefoon instelt op Normal (Normaal). Om de windruis te verminderen stelt u de omgevingsgeluidsmodus in op de stemmodus via de Headphones Connect-app.
  Als de windruis nog steeds te hard is, drukt u op de knop van het linkeroortje om de omgevingsgeluidsmodus uit te zetten.

   

  • De headset past niet in de oplaadcassette.

  Zorg dat het linker- en rechteroortje van de headset en de boogondersteuning in de juiste richting staan.

   

  • Schakelt de headset automatisch uit?

  Als het koppelen niet binnen 5 minuten is uitgevoerd, wordt de koppelingsmodus geannuleerd en wordt de hoofdtelefoon uitgeschakeld. Als de oplaadbare batterij leeg is, hoort u een alarmsignaal en hoort u de gesproken instructie Please recharge headset (Laad de headset op). De hoofdtelefoon wordt automatisch uitgeschakeld.

   

  • Kan ik mijn hoofdtelefoon of oplaadcassette vervangen als ik deze heb verloren?

  Onze erkende servicecentra kunnen een linker- of rechteroortje of de oplaadcassette vervangen als u deze hebt verloren. Stuur de overige artikelen mee naar het reparatiecentrum om ze te programmeren voor het vervangende artikel. Dit is nodig omdat de vervangende artikelen moeten worden gekoppeld aan de overige artikelen, wil het systeem goed functioneren.