Artikel-ID : 00203270 / Laatst gewijzigd : 02-12-2019

Kan ik het sluitergeluid uitschakelen?

  De werkwijze verschilt per model. Controleer het volgende.


  Voor modellen met de functie Silent Shooting (Stille opname)

  (ILCE-6100, ILCE-6300, ILCE-6400, ILCE-6500, ILCE-6600, ILCE-7M3, ILCE-7RM2, ILCE-7RM3, ILCE-7RM4, ILCE-7S, ILCE-7SM2)

  U kunt het sluitergeluid uitschakelen door de camera-instellingen te wijzigen.

  MENU ->  (Camera-instellingen2) of  (Aangepaste instellingen) ->  Silent Shooting (Stille opname) -> On (Aan)

  OPMERKINGEN:

  • Als u de functie voor stille opname gebruikt, moet u erop letten dat uw acties niet in strijd zijn met het recht op privacy van het onderwerp of het recht op het gebruik van hun beeltenis. Het gebruik van deze functies is uw eigen verantwoordelijkheid.
  • Als u de functie voor stille opname gebruikt, kunt u de flitser niet gebruiken. Bovendien zijn er andere functies die niet kunnen worden gebruikt met deze twee functies, en er gelden bepaalde beperkingen op het gebruik. Raadpleeg voor meer informatie: Gelden er beperkingen voor het gebruik van de modus voor stille opname?

  Voor de ILCE-9/ILCE-9M2

  U kunt opnamen maken zonder het sluitergeluid door de elektronische sluiter te gebruiken.

  1. MENU ->  (Camera-instellingen2) ->  Shutter Type (Sluitertype) -> Electronic Shut. (Elektronische sluiter)
  2. MENU ->  (Camera-instellingen2) -> Audio signals (Geluidssignalen) -> Uit of On:other than e-shut: (Aan: andere dan elektronische sluiter)

  OPMERKINGEN:

  • Als u de elektronische sluiter gebruikt, moet u erop letten dat uw acties niet in strijd zijn met het recht op privacy van het onderwerp of het recht op het gebruik van hun beeltenis. Het gebruik van deze functies is uw eigen verantwoordelijkheid.
  • Als u de elektronische sluiter gebruikt, kunt u de flitser niet gebruiken. Bovendien zijn er andere functies die niet kunnen worden gebruikt met deze twee functies, en er gelden bepaalde beperkingen op het gebruik. Raadpleeg voor meer informatie: Zijn er beperkingen bij het gebruik van een elektronische sluiter?

  Voor andere modellen dan de modellen hierboven

  U kunt het sluitergeluid niet uitschakelen omdat deze modellen alleen zijn voorzien van een mechanische sluiter.
  Naast het geluid van de mechanische sluiter produceren de volgende modellen ook een elektronisch geluid voor een beter bedieningsgevoel. U kunt dit elektronische geluid ook niet uitschakelen.

  • ILCE-5000, ILCE-5100, ILCE-QX1, NEX-3N