Artikel-ID : 00203261 / Laatst gewijzigd : 27-06-2019

Aanbevolen instellingen bij het maken van zelfportretten met de DSC-RX0 met behulp van de handgreep VCT-SGR1

  Aanbevolen instellingen voor het maken voor foto's

  Bij het maken van een zelfportret kunt u de monitor niet gebruiken om te controleren of de camera is scherpgesteld op het onderwerp. Daarom wordt aanbevolen om geluidssignalen in te schakelen zodat u door middel van piepjes wordt gewaarschuwd wanneer de camera is scherpgesteld. Stel Face Detection (Gezichtsherkenning) in op On (Aan) om geluidssignalen in te schakelen.

  Procedure voor de camera-instellingen

  1. Selecteer MENU ->  (Camera-instellingen1) -> Shoot Mode (Opnamestand) -> Intelligent Auto (Intelligente automatische modus).
  2. Selecteer MENU ->  (Camera-instellingen1) -> Focus Mode (Modus Scherpstelling) -> Single-shot AF (Enkelvoudige AF).
  3. Selecteer MENU ->  (Camera-instellingen1) -> Face Detection (Gezichtsherkenning) -> On (Aan).
  4. Selecteer MENU ->  (Camera-instellingen2) -> Audio signals (Geluidssignalen) -> On (Aan).

  Procedure voor opnamen

  1. De minimale opname-afstand is ongeveer 50 cm van de lens. Zorg ervoor dat de camera zich ten minste 50 cm van uw gezicht bevindt.

   [1]: 50 cm of meer
    
  2. Druk de knop PHOTO op de VCT-SGR1 half in om scherp te stellen. Wanneer de camera scherpstelt op het onderwerp, hoort u mogelijk een geluidssignaal.
    
  3. Druk de knop PHOTO helemaal in om de foto te maken.
    

  Aanbevolen instellingen voor filmopnamen

  Wanneer u uzelf filmt, raden wij u aan NEAR Mode in PF (Modus NEAR in PF) in te stellen op On (Aan). U kunt scherpstellen binnen een bereik van ongeveer 50–100 cm. Als Face Detection (Gezichtsherkenning) is ingesteld op On (Aan) detecteert de camera gezichten en worden de belichtingsinstellingen automatisch aangepast en de beeldverwerking automatisch uitgevoerd.

  Procedure voor de camera-instellingen

  1. Selecteer MENU ->  (Camera-instellingen1) -> Shoot Mode (Opnamestand) -> Intelligent Auto (Intelligente automatische modus).
  2. Selecteer MENU ->  (Camera-instellingen1) -> Focus Mode (Modus Scherpstelling) -> Preset Focus (Vooraf ingestelde scherpstelling).
  3. Selecteer MENU ->  (Camera-instellingen1) -> NEAR Mode in PF (Modus NEAR in PF) -> On (Aan).
  4. Selecteer MENU ->  (Camera-instellingen1) -> Face Detection (Gezichtsherkenning) -> On (Aan).

  Procedure voor opnamen

  1. Houd uw gezicht ongeveer 50–100 cm van de lens. Binnen dit bereik kan de camera scherpstellen.

   [1]: 50–100 cm
    
  2. U begint met filmen door op de knop MOVIE op de VCT-SGR1 te drukken.