Artikel-ID : 00201624 / Laatst gewijzigd : 20-02-2020

Apps sluiten op de Android TV van Sony (Android 7.0 Nougat slechts)

  Net als bij smartphones en tablets kunt u bij uw Android TV te maken krijgen met weinig systeemgeheugen als er te veel apps geopend zijn. Hierdoor kan het systeem niet meer zo efficiënt worden uitgevoerd en dit kan leiden tot prestatieproblemen.

  Het wordt aanbevolen om geheugen vrij te maken door apps die op de achtergrond worden uitgevoerd te sluiten of de tv opnieuw op te starten.

  Voer de volgende stappen uit om apps die worden uitgevoerd, te sluiten:

  1. Houd de knop HOME op de afstandsbediening ingedrukt.
  2. Druk op de pijl naar links of rechts om de app te markeren.
  3. Druk op de pijl omlaag om het pictogram X (Negeren) te markeren.
  4. Druk op de knop Enter.

   OPMERKING: Schakelen tussen taken (schakelen tussen apps en recent gebruikte apps snel openen of sluiten) is beschikbaar op Android Nougat OS.

  Apps sluiten op de Android TV van Sony

  Voer een softwarematige reset uit om de tv opnieuw te starten.