Artikel-ID : 00206358 / Laatst gewijzigd : 21-06-2021

Het bericht 'Unable to access Internet (Check your network connection)' (Kan geen toegang tot internet krijgen; controleer de netwerkverbinding) verschijnt in het startmenu

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Het bericht wordt weergegeven in het startmenu wanneer de tv geen verbinding heeft met internet of terwijl u Picture-in-picture (Beeld in beeld) gebruikt.

  OPMERKING: de beschikbaarheid van Picture-in-picture (Beeld in beeld) is afhankelijk van het model. Controleer de productspecificaties.


  Berichten die worden weergegeven in het startmenu

  Afhankelijk van de internetverbindingsstatus van uw tv veranderen de details van het getoonde bericht als volgt:

  • 'Unable to access Internet' (Kan geen toegang krijgen tot internet) = de tv is nog nooit verbonden met internet
  • 'Wi-Fi is not connected' (Wi-Fi is niet aangesloten) = de tv kan geen verbinding maken met Wi-Fi
  • 'Ethernet is not connected' (Ethernet is niet aangesloten) = de tv kan geen verbinding maken met een netwerk via een LAN-kabel
  • Als de tv in de modus Picture-in-picture (Beeld in beeld) staat, zijn er twee opties:
   • De programmanaam wordt weergegeven 
   • De invoernaam (en eventuele apparaatgegevens) wordt weergegeven 

  OPMERKING: u kunt het bericht dat aangeeft dat de tv niet met internet is verbonden tijdelijk verbergen door [DISMISS] (Negeren) te selecteren. Het bericht blijft echter wel in beeld staan totdat u de tv met internet hebt verbonden.

  Schermafbeeldingen met voorbeelden

  Tv-scherm met het bericht 'Unable to access Internet' (Kan geen toegang krijgen tot internet) in het startmenu.

  Tv-scherm met het bericht 'BD HMDI2' in het startmenu bij gebruik van Picture-in-picture (Beeld in beeld).