Artikel-ID : 00227232 / Laatst gewijzigd : 02-12-2019

Software-update voor mijn Bluetooth-hoofdtelefoon wordt niet voltooid

  • Halverwege de update wordt het bericht Software transfer failed (Softwareoverdracht mislukt) weergegeven en de update stopt.
  • De update loopt vast in het scherm Please wait...Downloading software... (Even geduld...Bezig met software downloaden...).
  • De update loopt vast in het scherm Please wait...Updating... (Even geduld...Bezig met bijwerken...).

  Als een van deze symptomen zich voordoet, kunt u proberen het probleem als volgt op te lossen.

  1. Tik op Cancel (Annuleren) in de Headphones Connect-app om de update te annuleren.
  2. Schakel alle Bluetooth-apparaten uit die zijn verbonden met het mobiele apparaat dat voor de update wordt gebruikt.
   OPMERKING: Als een ander Bluetooth-apparaat dat is geregistreerd bij de Headphone Connect-app, of een apparaat dat compatibel is met Bluetooth Low Energy (zoals een draagbaar apparaat of een smartwatch), is verbonden met uw apparaat, kan het gebeuren dat bijwerken niet mogelijk is. 
  3. Zet het mobiele apparaat uit. 
  4. Zet het mobiele apparaat weer aan.
  5. Start de Headphones Connect-app opnieuw.
  6. Voer de update opnieuw uit met de Headphones Connect-app.

  OPMERKINGEN:

  • Schakel alle andere apps op het mobiele apparaat uit of sluit deze.
  • Houd de hoofdtelefoon zo dicht mogelijk bij het mobiel apparaat.
  • Houd andere apparaten die radiogolven uitzenden, waaronder Bluetooth- en Wi-Fi-apparaten, uit de buurt van de hoofdtelefoon en het mobiele apparaat.