Artikel-ID : 00227365 / Laatst gewijzigd : 27-06-2019

BRAVIA Sync (HDMI CEC) werkt niet voor aangesloten HDMI-apparaten bij gebruik van de functie Picture-in-picture (Beeld-in-beeld)

  De bediening via BRAVIA Sync (HDMI CEC*) werkt niet wanneer een video van een aangesloten HDMI-apparaat wordt weergegeven met de functie Picture-in-picture (Beeld-in-beeld). Dit is een specificatie voor Android™ 8.0.

  U moet de functie Picture-in-picture (Beeld-in-beeld) uitschakelen om BRAVIA Sync (HDMI CEC) te gebruiken:

  1. Houd de knop Start op de afstandsbediening ingedrukt.
  2. Kies Openen.

    
  3. Kies Full screen (Volledig scherm).

  *CEC: Consumer Electronics Control