Artikel-ID : 00230528 / Laatst gewijzigd : 03-02-2022

De DSEE HX Auto-functie van de draadloze hoofdtelefoon heeft geen effect

    Als de instelling Equalizer is ingeschakeld in de Sony | Headphones Connect-app, werkt DSEE HX Auto niet. Stel Equalizer in op Off (Uit) om het effect van DSEE HX te horen.