Artikel-ID : 00230112 / Laatst gewijzigd : 03-02-2022

Als de headset van het oor wordt gehaald of op het oor wordt gedragen, wordt de verbinding met de app Headphones Connect verbroken

    De headset maakt na een tijdje automatisch verbinding met de app Headphones Connect.
    Als er niet automatisch verbinding wordt gemaakt, sluit u de app Headphones Connect en start u de app opnieuw.