Artikel-ID : 00235752 / Laatst gewijzigd : 24-09-2020

Wat is de functie Photography Advice (Fotografieadvies)?

  Het intuïtieve fotografieadvies in uw camera helpt u om typische fouten bij het maken van foto's te voorkomen, bijvoorbeeld het bedekken van de lens met uw vingertop of te dicht bij uw onderwerp staan. De functie is gebaseerd op deep learning en een database waarin veel voorkomende fouten met de camera zijn verzameld. Het fotografieadvies verschijnt in een klein pop-upvenster en werkt zowel met de hoofdcamera als de camera aan de voorzijde wanneer u foto's maakt, maar niet bij het opnemen van video's.

  Voordat u een foto maakt, laat de functie fotografieadvies u het volgende weten:

  • Of een vinger per ongeluk de lens bedekt.
  • Of er te weinig licht is, zodat autofocus niet goed kan werken.
  • Of u zich te dicht bij het onderwerp bevindt, zodat autofocus niet goed kan werken.

  Let op: Het fotografieadvies voor autofocus is alleen beschikbaar wanneer u de hoofdcamera gebruikt met de x1-lens (26 mm) of de x2-lens (52 mm). 

  Nadat u een foto hebt gemaakt, laat de fotografieadviesfunctie u het volgende weten:

  • Of een vinger per ongeluk de lens heeft bedekt.
  • Of iemand de ogen gesloten had.
  • Of er onscherpte is door camerabewegingen.

  Klik op de details van het fotografieadvies om te zien wat er mis ging, en om een aantal handige tips te krijgen om bij uw volgende foto een beter resultaat te bereiken.

  Houd de camera stil en selecteer Close (Sluiten) of Delete (Verwijderen) om onscherpte door camerabewegingen te voorkomen

  Fotografieadvies wordt standaard weergegeven voor en na het maken van foto's, maar u kunt dit wijzigen of de functie uitschakelen.

  Wijzigen wanneer fotografieadvies wordt weergegeven of fotografieadvies uitschakelen

  1. Zoek naar en tik op Camera → Settings (Instellingen) Show photography advice (Fotografieadvies weergeven).
  2. Wijzig de instelling naar uw keus.