Artikel-ID : 00237464 / Laatst gewijzigd : 04-12-2020

Ik kan geen verbinding maken met mijn eigen Wi-Fi-thuisnetwerk

  Tip

  De volgende stappen kunnen per Android-versie verschillen. Als u wilt weten welke Android-versie uw apparaat heeft, zoekt en tikt u op Settings (Instellingen) > About phone (Over de telefoon) > Android version (Android-versie). Als About phone (Over de telefoon) niet wordt weergegeven onder Settings (Instellingen), tikt u op System (Systeem).

  • Start uw apparaat opnieuw, schakel Wi-Fi uit en vervolgens weer in.

  Wi-Fi in- of uitschakelen

  • Start de router opnieuw. Controleer of uw router Wi-Fi-gecertificeerd is. Uw apparaat is Wi-Fi-gecertificeerd, dus als de router niet werkt, communiceren de apparaten mogelijk niet goed.

  Controleren of uw router Wi-Fi-gecertificeerd is

  • Zorg ervoor dat uw apparaat de instellingen voor het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken vergeet en stel de instellingen opnieuw in.
  • Controleer of u zich binnen het bereik van de Wi-Fi-router bevindt. Controleer de signaalsterkte van de Wi-Fi (Wi-Fi-pictogram) op de statusbalk. Als er geen signaal is of dit is laag, beweeg dan dichter naar de Wi-Fi-hotspot. Dit is uw apparaat dat het Wi-Fi-netwerk levert.
  • Zorg ervoor dat de router beschikt over de nieuwste softwareversie. Neem contact op met de fabrikant van de router voor instructies over het bijwerken van de software.
  • Controleer de volgende routerinstellingen met behulp van een computer. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de router als u niet zeker weet hoe u de instellingen moet wijzigen of neem contact op met de fabrikant.
   • Netwerkmodus/snelheid: Schakel over naar de automatische of gemengde modus in plaats van b, g of n.
   • SSID en wachtwoord: Controleer of er geen speciale tekens zijn of tekens die niet in de standaard ASCII-tekenset voorkomen.
   • DHCP: Zorg ervoor dat dit is ingeschakeld. U kunt ook proberen een statisch IP-adres in te stellen als u problemen hebt met internettoegang via uw Wi-Fi-verbinding.
   • MAC-filter: Zorg ervoor dat dit is uitgeschakeld. Stel uw apparaat ook in als toegestaan.
   • Kanaal: Probeer een ander kanaal, bij voorkeur 11 of lager.
  • Voeg het MAC-adres van uw apparaat toe aan de MAC-filtertabel van de Wi-Fi-router. Voor sommige routers is uw MAC-adres vereist.
   Raadpleeg de gebruikershandleiding van de router of neem contact op met de fabrikant voor instructies over het toevoegen van MAC-adressen aan de MAC-filtertabel van de router.

  Het MAC-adres van uw apparaat controleren (Android 11)

  Het MAC-adres van uw apparaat controleren (Android 10/Android 9/Android 8)

  • Herstel de standaardinstellingen. Dit is soms de beste oplossing als het apparaat niet meer goed werkt, maar houd er rekening mee dat alle persoonlijke inhoud die is opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat, wordt verwijderd. Maak een back-up van de gegevens die u wilt bewaren.

  Een back-up maken van uw gegevens met behulp van een computer

  Een back-up maken van apps, telefooninstellingen en oproepgeschiedenis en deze synchroniseren

  De standaardinstellingen herstellen (Android 11/Android 10)

  De standaardinstellingen herstellen (Android 9)

  De standaardinstellingen herstellen (Android 8)