Artikel-ID : 00245680 / Laatst gewijzigd : 05-08-2020

Het foutbericht [Network not connected] (Netwerk niet verbonden) oplossen

  Netwerkfoutmelding of verkeerde tijd weergegeven

  Wordt de melding [Network not connected] (Netwerk niet verbonden) weergegeven nadat u de tv onlangs hebt bijgewerkt en ervaart u een of meer van de volgende symptomen:

  • U ziet dat de tijd die wordt aangegeven op het START-scherm onjuist is.
  • Sommige apps werken mogelijk niet, terwijl andere normaal werken.
  • De netwerkstatus is: 'Connected, No Internet' ('Verbonden, geen internet'). 

  In dit geval komt de interne klok van uw tv na de software-update mogelijk niet overeen met de internetklok, wat deze netwerkfout veroorzaakt.
  U kunt dit oplossen door de klokinstelling te wijzigen in 'Network Time' ('Netwerktijd'). 
   

  De klok instellen op Netwerktijd

  Ga naar Instellingen instellingentandwiel → blader omlaag naar Systeemvoorkeuren) → selecteer Datum en tijd → selecteer Netwerktijd gebruiken 

  Als u zenders hebt geïnstalleerd, kunt u ook minstens 30 seconden naar een tv-zender kijken en terugkeren naar het START-scherm om te controleren of de weergegeven tijd juist is.

   

  Als uw situatie niet verbetert nadat u deze oplossing hebt geprobeerd, neem dan contact met ons op (Nederland(België