Artikel-ID : 00247750 / Laatst gewijzigd : 17-07-2020

Ik heb een XAVC S-film overgebracht naar mijn smartphone met 'Send to Smartphone' (Verzenden naar smartphone), maar ik hoor geen geluid wanneer ik deze afspeel op mijn smartphone.

  Afhankelijk van de smartphone is het mogelijk dat overgebrachte XAVC S-films niet goed kunnen worden afgespeeld. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u de film niet soepel kunt afspelen of dat er geen geluid is. 

  We raden de volgende handelingen aan.

  • Breng een proxyfilm over naar de smartphone en speel deze af.
  1. SelecteerMENUCamera Settings2 (Camera-instellingen 2)→ Proxy Recording (Proxy-opname)→ On (Aan).
  2. SelecteerMENU → Network (Netwerk)→ Send to Smartphone Func. (Functie Verzenden naar smartphone) → Sending Target (Doel verzending)→ Proxy Only (Alleen proxy) of Proxy & Original (Proxy en origineel).
  3. Speel de proxyfilm af die is overgebracht met Send to smartphone Func. (Functie Verzenden naar smartphone). op uw smartphone.