Artikel-ID : 00257538 / Laatst gewijzigd : 11-05-2022Afdrukken

Geen geluid op de WH-1000XM4-hoofdtelefoon van het tweede apparaat bij gebruik van een multipoint-verbinding

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Als u een multipoint-verbinding gebruikt (waarbij u uw headset tegelijkertijd met twee apparaten verbindt) en u geen geluid van het tweede verbonden apparaat kunt horen, volgt u deze stappen:

  1. Open de Sony | Headphones Connect-app, selecteer het tabblad System (Systeem) en zorg ervoor dat de optie Connect to 2 devices simultaneously (Gelijktijdig verbinding maken met twee apparaten) is ingesteld op ON (Aan).
  2. Stop het afspelen op het eerste verbonden apparaat.
  3. Sluit de audio (muziek)-applicatie op het eerste verbonden apparaat.

  OPMERKING: Afhankelijk van het apparaat kan het stille streamen doorgaan op het eerste apparaat als het tweede apparaat een Bluetooth-verbinding met de hoofdtelefoon heeft. Als dit het geval is, blijft de hoofdtelefoon verbonden met het eerste apparaat en schakelt de audio niet over naar het tweede apparaat.