Artikel-ID : 00257773 / Laatst gewijzigd : 23-04-2021

Recente apps verdwijnen soms uit het menu Ingangen

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Volg deze stappen om ervoor te zorgen dat een app die u vaak gebruikt, wordt weergegeven in het scherm Input:

    1. Druk op de tv-afstandsbediening op de knop Input.
    2. Druk op de pijltoets rechts om Wijzigen te selecteren.
    3. Selecteer de app die u wilt weergeven en selecteer Sluiten .