Artikel-ID : 00254347 / Laatst gewijzigd : 29-12-2020

Hoe kan ik de weergavetaal op een camcorder wijzigen?

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    U kunt Engels (standaardinstelling) of Japans selecteren.

    Een andere weergavetaal op uw camcorder instellen

    Ga naar MENUMaintenance (Onderhoud) → Language (Taal)