Artikel-ID : 00254459 / Laatst gewijzigd : 29-12-2020

Welke combinatie van media kan worden gebruikt tijdens relay-opnamen en gelijktijdige opnamen?

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Er zijn geen beperkingen met betrekking tot relay-opnamen en gelijktijdige opnamen.

    OPMERKING: het opnamemedium dat kan worden gebruikt en de vereisten zijn afhankelijk van de opname-indeling. Raadpleeg Aanbevolen media in de handleiding voor meer informatie. Handleidingen worden op onze ondersteuningswebsite gepubliceerd