Artikel-ID : 00256211 / Laatst gewijzigd : 25-01-2021

Wat moet u doen als de camcorder de bekabelde LAN-adapter niet herkent?

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Koppel de bekabelde LAN-adapter los van de camcorder, sluit deze vervolgens opnieuw aan en controleer of de camcorder de bekabelde LAN-adapter herkent. U kunt ook Network (Netwerk) → Wired LAN (Bekabelde LAN) in het volledige menu instellen op Off (Uit) en vervolgens weer op On (Aan) om te zien of het probleem hiermee is opgelost.