Artikel-ID : 00256239 / Laatst gewijzigd : 25-01-2021

Kan ik audio opnemen zonder de handgreep?

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Als de handgreep niet is bevestigd, kunt u alleen geluid opnemen dat wordt opgevangen door de interne commentaarmicrofoon. De interne commentaarmicrofoon is bedoeld voor het opnemen van omgevingsgeluid en spraakmemo's.