Artikel-ID : 00254179 / Laatst gewijzigd : 19-11-2020

Waarom is de tekst op de tv onscherp wanneer deze een 4K 120 Hz-signaal van een ander apparaat ontvangt?

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Er is een softwareprobleem in de videoverwerking wanneer de tv in de game-/grafische modus wordt gebruikt. 

    Dit probleem wordt aangepakt in een toekomstige software-update. Maak een bladwijzer voor deze pagina en controleer regelmatig of er bijgewerkte informatie beschikbaar is.