Artikel-ID : 00254817 / Laatst gewijzigd : 25-11-2020

Televisie reageert niet op de CH+/- of de cijfertoetsen

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Reageert de televisie niet indien je wil veranderen van kanaal door gebruik te maken van de CH+/- of cijfertoetsen op de afstandsbediening?

  In dit geval kunt u dit oplossen door volgende stappen te nemen:

  1. Druk op de ‘TV’ toets op de afstandsbediening
  2. Kies het gewenste kanaal met de links/rechts pijltoetsen op de afstandsbediening.
  3. Na het kiezen van een kanaal via de ‘TV’ toets, zullen de CH+/- en cijfertoetsen ook weer reageren.

  Als het probleem toch blijft aanhouden, neem dan contact met ons op (enkel van toepassing op Nederland).