Artikel-ID : 00261543 / Laatst gewijzigd : 20-05-2021

Waarom wordt het scherm Home (Start) altijd weergegeven wanneer ik de tv inschakel? (Voor modellen uit 2021)

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  U kunt kiezen tussen twee opstartopties in de instellingen Power on behaviour (Gedrag bij inschakelen) wanneer u de tv inschakelt.

  • Scherm Home (Start): De tv start met scherm Home (Start)
  • Last input (Laatste ingang): De tv begint met het laatst bekeken tv-kanaal of de externe ingang

  De opstartinstellingen van de tv wijzigen

  1. Druk op de toets Quick Settings (Snelle instellingen) op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Power on behaviour (Gedrag bij inschakelen).
  3. Selecteer Last input (Laatste ingang).

  Opmerking:

   • Als de tv binnen 30 seconden na de vorige uitschakeling wordt ingeschakeld, start de tv met de laatst weergegeven app, ongeacht de instelling Power on behaviour (Gedrag bij inschakelen).
   • Als de tv wordt uitgeschakeld terwijl het scherm Home (Start) of een ander appscherm wordt weergegeven (behalve tv-kanalen en externe ingangen), wordt de tv gestart op het scherm Home (Start), ongeacht de instelling Power on behaviour (Gedrag bij inschakelen).
   • De standaardinstelling voor Power on behaviour (Gedrag bij inschakelen) is afhankelijk van de status van het aangemelde Google-account. Als u zich op de tv bij het Google-account hebt aangemeld, is de standaardinstelling het scherm Home (Start). Als dit niet het geval is, is Last input (Laatste ingang) de standaardinstelling.