Artikel-ID : 00259813 / Laatst gewijzigd : 25-05-2022Afdrukken

Het geluid slaat over tijdens weergave via een Bluetooth-verbinding

  Probeer het volgende:

  • Verwijder eventuele obstakels (lichaam, metaal, muur, enz.) tussen het mobiele apparaat en het audioapparaat of breng de apparaten dichter bij elkaar.
  • Apparaten die gebruik maken van de 2,4 GHz band, zoals een magnetron, een Bluetooth- of ander digitaal draadloos apparaat en dergelijke, kunnen de communicatie storen. Haal deze apparaten weg of zet ze uit.
  • Op sommige apparaten kan de kwaliteit van het draadloos afspelen worden gewijzigd, afhankelijk van het audioapparaat. Selecteer in dit geval "Prioriteit op stabiele verbinding" voor de draadloze afspeelkwaliteit. Voor gedetailleerde instructies dient u de gebruiksaanwijzing van het audioapparaat te raadplegen.
   Als u bovendien een apparaat gebruikt dat op Android 8.0 of hoger wordt uitgevoerd, wijzigt u de draadloze afspeelkwaliteit van Music Center in [Prioriteit verbinding (automatisch)]. U kunt de muziekkwaliteit wijzigen van [Menu] aan de rechterkant van het scherm van het Music Center - [Music Center-instellingen] - [Bluetooth-uitvoerinstellingen].
  • Het opnieuw opstarten van het mobiele apparaat kan het probleem helpen oplossen.
  • Wanneer veel apps op het mobiele apparaat worden uitgevoerd, kan de bewerking langzamer gaan werken en kan de Bluetooth-communicatie worden onderbroken. Probeer het volgende:
   • Sluit de ongebruikte apps.
   • Start het mobiele apparaat opnieuw op.
   • Maak geheugen van het mobiele apparaat vrij.