Artikel-ID : 00266279 / Laatst gewijzigd : 06-10-2021Afdrukken

Update-informatie over het Android TV™-besturingssysteem voor de series XH90 en XH92

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Er is een grote software-update gepland voor oktober van 2021 voor uw Android TV-model. In dit artikel worden nieuwe en verbeterde functies en andere wijzigingen van deze update uitgelegd.

  Wijzigingen aan menu en interface

  • Wijzigingen aan het instellingenmenu
   Na de update bevinden de menu's Settings (Instellingen) zich aan de linkerkant van het scherm en worden de details van de geselecteerde inhoud aan de rechterkant weergegeven.

   Bovendien worden sommige namen en locaties van de instellingen gewijzigd. Na de update heet Device Preferences (Apparaatvoorkeuren) bijvoorbeeld System (Systeem).

  Belangrijke functiewijzigingen

  • Restricted profile function (Functie beperkt profiel)
   Het Restricted profile (Beperkt profiel) in de secties Security & restrictions (Beveiliging en beperkingen) onder Device Preferences (Apparaatvoorkeuren) wordt na deze update niet langer ondersteund. Gebruik de functie Parental controls (Kinderslot) om op een veilige manier gebruik te maken van apps en videostreaming. Volg onderstaande stappen om Parental controls (Kinderslot) in te stellen:
   Druk op de afstandsbediening op de knop (Quick Settings) (Snelle instellingen) en selecteer vervolgens Parental controls (Kinderslot).U kunt de volgende functies voor Parental controls (Kinderslot) instellen zodat kinderen de tv veilig kunnen gebruiken:
   • Tv-zenders en het gebruik van externe ingangen beperken
   • Het gebruik van apps beperken
   • De gebruikstijd van de tv beperken
     
  • BRAVIA Sync-functie
   Na de update wordt het Sync-menu niet langer weergegeven in Quick Settings (Snelle instellingen). Als u BRAVIA Sync-compatibele apparaten vanaf de tv wilt bedienen, gebruikt u op de afstandsbediening de knop (Input select) (Invoerselectie) om het apparaat te selecteren dat u wilt bedienen.
    

  Nieuwe en verbeterde functies

  • Living Decor
   Met Living Decor kunt u uw tv gebruiken als fotolijst, klok of als decoratief onderdeel van uw interieur. De hoeveelheid beschikbare Living Decor-content zal met toekomstige updates in de loop der tijd toenemen. Living Decor kan worden gestart vanuit de lijst met apps.

    
  • Timers en klok
   De Alarmfunctie wordt toegevoegd aan de timerfuncties en u kunt een klok op het televisiescherm weergeven. Timers en klok kunnen worden geselecteerd in de lijst met apps. 
   OPMERKING: voor OLED-modellen kan de klok niet altijd worden weergegeven. Zo wordt de beeldretentie verminderd.
    
  • Verbetering van het tv-menu
   • Eenvoudige kanaalregistratie van favorieten en opnames
    Gebruik op de afstandsbediening en in het tv-menu de pijl omhoog om eenvoudig uw favoriete zenders te registreren of op een zender te starten met opnemen.

     
   • Hiermee wordt het toevoegen van Meest bekeken in het tv-menu en de Gids mogelijk gemaakt
    Een optie Most watched (Meest bekeken) wordt toegevoegd aan het tv-menu en de Gids. Hiermee kunt u de zender selecteren en de programmalijst voor die zender weergeven.
    Het zal enige tijd duren voor dit onderdeel wordt toegevoegd.
     
  • Eenvoudige registratie van USB HDD
   Na de update kunt u de USB HDD registreren om op te nemen zonder deze eerst op een computer te hoeven formatteren.