Artikel-ID : 00266353 / Laatst gewijzigd : 27-08-2021

De 'On timer' (Timer aan) instellen (de tv op een bepaalde tijd inschakelen)

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Uw tv wordt op een bepaald tijdstip automatisch ingeschakeld met de functie On timer (Timer aan). Met deze handige nieuwe functie kunt u bijvoorbeeld wakker worden met uw favoriete ochtendnieuwsprogramma. Met de functie On timer (Timer aan) kunt u de tv ook na een bepaalde tijdsduur automatisch uitschakelen, zodat u uw huis kunt verlaten zonder de tv uit te schakelen.

  Sony raadt u aan de functie Talkback te gebruiken om de functie On timer (Timer aan) in te stellen.

  De functie On timer (Timer aan) instellen

  1. Druk op de tv-afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Druk op de pijltjestoets om Timers & Clock (Timers en klok) te selecteren en druk vervolgens op de knop Enter
  3. Als u de On timer (Timer aan) wilt instellen, drukt u op de knop met de pijl naar rechts om Edit (Bewerken) te selecteren en drukt u vervolgens op de knop Enter.

  Het menu Timers bevat zeven instelopties: Time (Tijd), Day (Dag), Timer activation (Timer activeren), Inputs (Ingang), Channel (Zender), Volume setup (Volume-instellingen) en Duration (Duur). 

  Time (Tijd)

  Day (Dag)

  Timer activation (Timer activeren)

  Inputs (Ingang)

  Channel (Zender)

  Duration (Duur)

  OPMERKINGEN:

  • Er zijn meerdere instellingen beschikbaar als u op de pijltoets omhoog drukt en Add (Toevoegen) selecteert. 
  • De functie Reminder (Herinnering) kan maximaal 18 tv-programma's onthouden.