Artikel-ID : 00266267 / Laatst gewijzigd : 29-07-2021

Netflix wordt afgesloten en gaat terug naar het beginscherm nadat ik een paar minuten content heb bekeken op mijn Google TV uit 2021

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Als u een probleem hebt ondervonden waarbij de Netflix-app sluit en naar het beginscherm gaat nadat u een paar minuten content hebt bekeken op uw Google TV van 2021, bieden wij hiervoor onze excuses aan. Om dit probleem op te lossen, controleert u of uw tv-model wordt vermeld in het gedeelte 'betrokken tv-modellen' en volgt u de stappen in het artikel. 

  Betrokken tv-modellen

  • Serie X80J, X81J, X82J, X85J, X89J, X90J, X92J, X93J, X94J, X95J, A80J, A83J, A84J, A90J en Z9J

  Oplossing: herstel de fabrieksinstellingen en meld u aan met uw Google-account tijdens de eerste installatie

  BELANGRIJK: als u deze procedure uitvoert, worden alle aangepaste instellingen op de tv verwijderd, inclusief instellingen voor Google-accounts, instellingen voor kinderslot, apps, kanalen en instellingen voor het draadloze netwerk.

  Volg onderstaande stappen om de fabrieksinstellingen van uw Google TV te herstellen:

  1. Druk op de afstandsbediening op de knop  (Quick Settings) (Snelle instellingen).
  2. Selecteer  Instellingen.
  3. Selecteer System (Systeem).
  4. Selecteer About (Over).
  5. Selecteer Reset (Herstellen).
  6. Selecteer Factory data reset (fabrieksinstellingen herstellen).
   OPMERKING: als u bij deze stap het terugzetten van de fabrieksinstellingen wilt stoppen, selecteert u Cancel (Annuleren).
  7. Selecteer Erase Everything (Alles wissen).
  8. Meld u aan met uw Google-account tijdens de eerste installatie.

  OPMERKING: hoewel het mogelijk is om Netflix te gebruiken zonder Google-account, raden we u ten zeerste aan om u aan te melden met uw Google-account tijdens de eerste installatiefase na het herstellen van de fabrieksinstellingen (en NIETna het voltooien van de eerste installatie). Vervolgens kunt u meer apps toevoegen aan uw Google TV en alle beschikbare functies gebruiken.