Artikel-ID : 00266616 / Laatst gewijzigd : 08-09-2021Afdrukken

De optie voor het sorteren van zenders ontbreekt (W800-serie)

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    ​​​​​Afhankelijk van uw land is de optie om zenders te sorteren mogelijk niet beschikbaar. De reden hiervoor is dat de omroep in sommige landen de zendersortering via logische zendernummers bepaalt. Een logisch zendernummer is een nummer dat door de omroep aan elk programma en elke service wordt toegewezen. Deze zendernummers kunnen niet worden overschreven door de zendersortering, en daarom is de optie mogelijk niet beschikbaar. 

    Als de optie voor zendersortering niet beschikbaar is in uw land, kunt u proberen een favorietenlijst te maken waarmee u snel tussen zenders kunt schakelen.