Music Center for PC

  Podcasts registreren of bijwerken (Music Center for PC Ver.1.0)

  U kunt podcasts registreren in "Music Center for PC".
  Nadat u podcasts hebt geregistreerd of bijgewerkt, kunt u ervan genieten door de meest recente gegevens te downloaden (abonneren) op het internet.

  Podcasts registreren door slepen en neerzetten

  Schermafbeelding die de procedure toont voor het registreren van podcasts door middel van slepen en neerzetten. Voor meer informatie over de procedure raadpleegt u de tekst.
  1. Klik op [Podcasts] (A).
  2. Sleep het podcast-pictogram, enz. vanaf de website die u wilt registreren en zet het neer in de lijst met podcasts.

  Podcasts registreren door de URL's in te voeren

  Schermafbeelding die de procedure toont voor het registreren van podcasts door middel van het invoeren van URL's. Voor meer informatie over de procedure raadpleegt u de tekst.
  1. Klik op [Podcasts] (A). Klik vervolgens op [Registreer een podcast] (B).

   Het scherm [Registreer een podcast] wordt weergegeven.

  2. Voer de URL in van de podcast die u wilt registreren. Selecteer vervolgens [OK].

  Hint

  • U kunt ook podcasts registreren door [Registreer een podcast] te selecteren in het menu [Bestand].

  Podcastregistratie-informatiebestanden importeren

  U kunt podcastregistratie-informatie exporteren of importeren als bestanden. In de volgende beschrijving wordt uitgelegd hoe podcastregistratie-informatiebestanden (met bestandsextensie: .opml of .xml) kunnen worden geimporteerd.

  1. Selecteer [Podcastregistratie-informatie importeren...] in het menu [Bestand].
  2. Selecteer het podcastregistratie-informatiebestand (met bestandsextensie: .opml of .xml) dat u wilt importeren.

   Selecteer de map waarin het podcastregistratie-informatiebestand zit. Selecteer vervolgens het bestand dat u wilt importeren.

  3. Klik op [Importeren].

  Hint

  • U kunt ook podcastregistratie-informatiebestanden (met bestandsextensie: .opml of .xml) importeren door ze te slepen en neer te zetten in de lijst [Podcasts].

  Podcasts bijwerken

  Podcasts handmatig bijwerken

  Schermafbeelding die de procedure toont voor het handmatig bijwerken van podcasts. Voor meer informatie over de procedure raadpleegt u de tekst.
  1. Klik op [Podcasts] (A).
  2. Klik op [Alles bijwerken] (B).

   Alle geregistreerde podcasts worden tegelijk bijgewerkt.

  Opmerking

  • Verwijderde inhoud wordt niet weergegeven, zelfs niet na bijwerken. Om verwijderde inhoud opnieuw weer te geven, moet u de podcastregistratie opheffen en vervolgens de podcast opnieuw registreren.

  Hint

  • Om een afzonderlijke podcasts bij te werken, klikt u met de rechtermuisknop op een podcast die u wilt bijwerken, en selecteert u vervolgens [Bijwerken].

  Podcasts automatisch bijwerken

  Schermafbeelding die de procedure toont voor het automatisch bijwerken van podcasts. Voor meer informatie over de procedure raadpleegt u de tekst.
  1. Klik op [Podcasts] (A).
  2. Klik op [Podcastinstellingen] (B). Selecteer vervolgens een interval waarna u podcasts automatisch wilt bijwerken in de lijst [Tijd controleren:].

   Podcasts worden bijgewerkt met het geselecteerde interval.